آبان ۱۴۰۰، آغاز بازسازی اعتماد و همراهی مردم

617afc822480a_2021-10-28_23-09

گفتگوی صریح و شفاف مسئولین با مردم و هماهنگی‌ و مسئولیت‌ پذیری دستگاه‌ها می‌تواند اعتماد و همراهی جامعه را به دنبال داشته و شرایط را برای مقابله هوشمندانه و نرم با دشمن فراهم نماید.

روز سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه، سامانه هوشمند سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گرفت و برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرهای مختلف کشور را از مدار توزیع بنزین سهمیه‌ای خارج کرد.

این حمله که هم‌زمان با پوشش گسترده و عملیات روانی شدید رسانه‌های فارسی‌زبان معاند همراه شد، نشان از یک برنامه‌ریزی و سناریوی از پیش طراحی شده برای ناآرام‌سازی جامعه در سالگرد وقایع تلخ آبان‌ماه سال ۹۸ داشت.

انتشار گسترده شایعات مربوط به تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت نیز که طی ده روز گذشته به صورت مشکوکی در فضای مجازی منتشر شد به نوعی عملیات روانی اولیه برای زمینه‌سازی در سطح افکار عمومی جهت اجرای عملیات اصلی یعنی حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت بود.

 
این عملیات چند وجهی و ترکیبی اما؛ چنانچه مشاهده شد نتوانست به اهداف خود دست یابد و اختلال سایبری ایجاد شده با اقداماتی که بلافاصله از سوی بخش‌های مختلف کشور اجرا شد در اندازه یک نقص فنی صرفا باعث ایجاد زحمت برای گروه‌هایی از جامعه شد.

نقشه طراحی شده از سوی دشمن دارای چند مرحله و الزاماتی بود که هدف اصلی آن با توجه به زمینه‌سازی‌های انجام شده طی روزهای گذشته، ایجاد اغتشاش روانی در جامعه نسبت به تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوخت و ایجاد آشوب با مدل تجربه شده در آبان ماه سال ۹۸ بود.

 برنامه ریزی انجام شده از سوی دشمن را می‌توان در سه بخش اصلی دسته‌بندی کرد:

 مرحله اول: زمینه‌چینی رسانه‌ای از طریق شبکه های معاند فارسی‌زبان و رسانه های اجتماعی از طریق شایعه‌پراکنی درباره تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت. الزام این مرحله پذیرش این شایعه از سوی مردم و تقویت نگرانی آنان نسبت به تحت تاثیر قرار گرفتن معیشتشان بود که با اطلاع‌رسانی مناسب دستگاه‌های مسئول و هوشیاری جامعه ابتر ماند.

مرحله دوم: مشابه‌سازی وقایع آبان ۱۴۰۰  با آبان ۹۸ با استفاده از ایجاد یک شوک بنزینی بود که از طریق حمله از پیش طراحی شده سایبری اتفاق افتاد. در این مرحله گرچه خط نخست پدافند غیرعامل کشور ضربه خورد اما به دلیل همراهی مردم و مدیریت هوشمند دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و رسانه‌ها الزامات آن یعنی بروز اغتشاش و ناآرامی اتفاق نیفتاد و ماشین عملیات دشمن نتوانست از این مرحله عبور کند.

مرحله سوم، این مرحله که اساسا موعد اجرای آن به دلیل شکست در مرحله قبل فراهم نیامد، عبارت بود از تشدید بحران و درگیری‌های احتمالی خیابانی و در نهایت کشته‌سازی و… برای تعمیق شکاف مردم-حاکمیت و بهره‌برداری از آن در مجامع بین‌المللی علیه کشورمان.

در همین خصوص، شب گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «گرچه خط اول پدافند غیرعامل با حمله سایبری به سامانه سوخت شکست اما خط دوم آن با اقدام هماهنگ و به موقع دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و رسانه‌ها، دشمن را در هدفش یعنی به آشوب کشیدن ایران ناکام گذاشت.مدیریت هوشمند آبان ۱۴۰۰ نارسایی و نابسامانی آبان ۹۸ را بیشتر برملا کرد.»

علی شمخانی در این توئیت ضمن تائید ضربه سایبری دشمن در گام نخست به توان‌مندی کشور در خط دوم پدافند غیرعامل اشاره کرد و دلیل آن را هماهنگی، اقدام به موقع و هوشمندی مجموعه دستگاه‌ها و همراهی مردم دانست که موجب عدم تکرار وقایع تلخ آبان ۹۸ شد.

او با مقابل هم قرار دادن دو کلیدواژه «مدیریت هوشمند» در آبان ۱۴۰۰ و«نارسایی و نابسامانی» در آبان ۹۸، صراحتا به این نکته اشاره کرد که اگر در آن زمان هم رئیس شورای عالی امنیت 

ملی یعنی شخص رئیس جمهور، مسئله‌ای چنین با اهمیت را با وجود مخالفت صریح نهادهای اطلاعاتی-امنیتی کشور با روشی که عدم موفقیت آن از پیش مشخص بود اجرا نمی‌کرد، شاید هزینه‌های سنگین  وقایع تلخ آبان ۹۸ به کشور تحمیل نمی‌شد.

اجرای یک برنامه حساب نشده که مهمترین الزام آن یعنی اقناع افکار عمومی فراهم نشده بود در کنار عدم پذیرش مسئولیت این اقدام از سوی مجریان به ویژه شخص رییس جمهور که با عبارت «من هم صبح شنبه متوجه شدم!» داغ مردم را تشدید کرد، خاطره تلخی است که در حافظه تاریخی مردم ایران همواره باقی خواهد ماند.

اگر وقایع آبان ۹۸ را با اتفاقات سه‌شنبه صبح تاکنون قیاس کنیم متوجه خواهیم شد که چگونه گفتگوی صریح و شفاف مسئولین با مردم و هماهنگی‌ و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مختلف می‌تواند اعتماد و همراهی مردم را به دنبال داشته و شرایط را برای مقابله هوشمندانه و نرم با دشمن و جلوگیری از تحقق اهداف معاندین با کمترین هزینه فراهم نماید.

اکنون با توجه به اثربخشی سیاست مقاومت فعال در قبال زیاده‌خواهی بدخواهان و شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری، بدون شک باید در انتظار تداوم خدعه‌ها و طرح‌های پیچیده نظام سلطه برای تضعیف جبهه داخلی و محدودسازی ابزارهای اقتدار نرم جمهوری اسلامی بود.

تجربه آبان ۱۴۰۰ و خنثی‌سازی طرح‌های پیچیده دشمن در کمترین زمان به طور قطع یک رخداد اتفاقی نبود و نشان‌دهنده شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید و تاثیرگذار در ساختارهای اجرایی، امنیتی و رسانه‌ای کشور است.

هماهنگی، انسجام و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نرم کشور، نوید دهنده شرایطی امیدبخش برای عبور از گردنه‌های سختی است که نقشه راه آن تداوم پیگیری سیاست‌های مقاومت فعال است.

گفتگوی صریح و شفاف مسئولین با مردم و هماهنگی‌ و مسئولیت‌ پذیری دستگاه‌ها می‌تواند اعتماد و همراهی جامعه را به دنبال داشته و شرایط را برای مقابله هوشمندانه و نرم با دشمن فراهم نماید.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

617afc822480a_2021-10-28_23-09

روز سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه، سامانه هوشمند سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گرفت و برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرهای مختلف کشور را از مدار توزیع بنزین سهمیه‌ای خارج کرد.

این حمله که هم‌زمان با پوشش گسترده و عملیات روانی شدید رسانه‌های فارسی‌زبان معاند همراه شد، نشان از یک برنامه‌ریزی و سناریوی از پیش طراحی شده برای ناآرام‌سازی جامعه در سالگرد وقایع تلخ آبان‌ماه سال ۹۸ داشت.

انتشار گسترده شایعات مربوط به تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت نیز که طی ده روز گذشته به صورت مشکوکی در فضای مجازی منتشر شد به نوعی عملیات روانی اولیه برای زمینه‌سازی در سطح افکار عمومی جهت اجرای عملیات اصلی یعنی حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت بود.

 
این عملیات چند وجهی و ترکیبی اما؛ چنانچه مشاهده شد نتوانست به اهداف خود دست یابد و اختلال سایبری ایجاد شده با اقداماتی که بلافاصله از سوی بخش‌های مختلف کشور اجرا شد در اندازه یک نقص فنی صرفا باعث ایجاد زحمت برای گروه‌هایی از جامعه شد.

نقشه طراحی شده از سوی دشمن دارای چند مرحله و الزاماتی بود که هدف اصلی آن با توجه به زمینه‌سازی‌های انجام شده طی روزهای گذشته، ایجاد اغتشاش روانی در جامعه نسبت به تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوخت و ایجاد آشوب با مدل تجربه شده در آبان ماه سال ۹۸ بود.

 برنامه ریزی انجام شده از سوی دشمن را می‌توان در سه بخش اصلی دسته‌بندی کرد:

 مرحله اول: زمینه‌چینی رسانه‌ای از طریق شبکه های معاند فارسی‌زبان و رسانه های اجتماعی از طریق شایعه‌پراکنی درباره تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت. الزام این مرحله پذیرش این شایعه از سوی مردم و تقویت نگرانی آنان نسبت به تحت تاثیر قرار گرفتن معیشتشان بود که با اطلاع‌رسانی مناسب دستگاه‌های مسئول و هوشیاری جامعه ابتر ماند.

مرحله دوم: مشابه‌سازی وقایع آبان ۱۴۰۰  با آبان ۹۸ با استفاده از ایجاد یک شوک بنزینی بود که از طریق حمله از پیش طراحی شده سایبری اتفاق افتاد. در این مرحله گرچه خط نخست پدافند غیرعامل کشور ضربه خورد اما به دلیل همراهی مردم و مدیریت هوشمند دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و رسانه‌ها الزامات آن یعنی بروز اغتشاش و ناآرامی اتفاق نیفتاد و ماشین عملیات دشمن نتوانست از این مرحله عبور کند.

مرحله سوم، این مرحله که اساسا موعد اجرای آن به دلیل شکست در مرحله قبل فراهم نیامد، عبارت بود از تشدید بحران و درگیری‌های احتمالی خیابانی و در نهایت کشته‌سازی و… برای تعمیق شکاف مردم-حاکمیت و بهره‌برداری از آن در مجامع بین‌المللی علیه کشورمان.

در همین خصوص، شب گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «گرچه خط اول پدافند غیرعامل با حمله سایبری به سامانه سوخت شکست اما خط دوم آن با اقدام هماهنگ و به موقع دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و رسانه‌ها، دشمن را در هدفش یعنی به آشوب کشیدن ایران ناکام گذاشت.مدیریت هوشمند آبان ۱۴۰۰ نارسایی و نابسامانی آبان ۹۸ را بیشتر برملا کرد.»

علی شمخانی در این توئیت ضمن تائید ضربه سایبری دشمن در گام نخست به توان‌مندی کشور در خط دوم پدافند غیرعامل اشاره کرد و دلیل آن را هماهنگی، اقدام به موقع و هوشمندی مجموعه دستگاه‌ها و همراهی مردم دانست که موجب عدم تکرار وقایع تلخ آبان ۹۸ شد.

او با مقابل هم قرار دادن دو کلیدواژه «مدیریت هوشمند» در آبان ۱۴۰۰ و«نارسایی و نابسامانی» در آبان ۹۸، صراحتا به این نکته اشاره کرد که اگر در آن زمان هم رئیس شورای عالی امنیت 

ملی یعنی شخص رئیس جمهور، مسئله‌ای چنین با اهمیت را با وجود مخالفت صریح نهادهای اطلاعاتی-امنیتی کشور با روشی که عدم موفقیت آن از پیش مشخص بود اجرا نمی‌کرد، شاید هزینه‌های سنگین  وقایع تلخ آبان ۹۸ به کشور تحمیل نمی‌شد.

اجرای یک برنامه حساب نشده که مهمترین الزام آن یعنی اقناع افکار عمومی فراهم نشده بود در کنار عدم پذیرش مسئولیت این اقدام از سوی مجریان به ویژه شخص رییس جمهور که با عبارت «من هم صبح شنبه متوجه شدم!» داغ مردم را تشدید کرد، خاطره تلخی است که در حافظه تاریخی مردم ایران همواره باقی خواهد ماند.

اگر وقایع آبان ۹۸ را با اتفاقات سه‌شنبه صبح تاکنون قیاس کنیم متوجه خواهیم شد که چگونه گفتگوی صریح و شفاف مسئولین با مردم و هماهنگی‌ و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مختلف می‌تواند اعتماد و همراهی مردم را به دنبال داشته و شرایط را برای مقابله هوشمندانه و نرم با دشمن و جلوگیری از تحقق اهداف معاندین با کمترین هزینه فراهم نماید.

اکنون با توجه به اثربخشی سیاست مقاومت فعال در قبال زیاده‌خواهی بدخواهان و شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری، بدون شک باید در انتظار تداوم خدعه‌ها و طرح‌های پیچیده نظام سلطه برای تضعیف جبهه داخلی و محدودسازی ابزارهای اقتدار نرم جمهوری اسلامی بود.

تجربه آبان ۱۴۰۰ و خنثی‌سازی طرح‌های پیچیده دشمن در کمترین زمان به طور قطع یک رخداد اتفاقی نبود و نشان‌دهنده شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید و تاثیرگذار در ساختارهای اجرایی، امنیتی و رسانه‌ای کشور است.

هماهنگی، انسجام و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نرم کشور، نوید دهنده شرایطی امیدبخش برای عبور از گردنه‌های سختی است که نقشه راه آن تداوم پیگیری سیاست‌های مقاومت فعال است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا