بازدید مناف هاشمی از اردوی تیم‌های ملی ژیمناستیک، سنگ‌نوردی و شمشیربازی