پیامدهای درونی و بیرونی تفرقه بین مسلمانان چیست؟

617524ecdd164_2021-10-24_12-48

امام جمعه تالش متذکر شد: یکی از پیامدهای درونی اختلاف و تفرقه، درگیری است، یعنی در جامعه ای که وحدت نباشد، آتش جنگ شعله ور می شود و لذا دشمن از شکاف ها استفاده می کند تا جامعه را متفرق کند.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد، منظور از وحدت بین شیعه و اهل سنت را یگانگی در اعتقاد و دست برداشتن از اصول و معتقدات خاص مذهبی و انصراف از عقاید ندانست و اظهار کرد: وحدت به این معنا نیست که عقاید خودمان را کنار بگذاریم و یک مسیر واحد را انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه مکاتب و مذاهب مختلف اصول و عقاید خودشان را دارند، تصریح کرد: آن چیزی که مورد نظر شریعت اسلام و مورد تاکید امامین انقلاب می باشد، توصیه به وحدت است، یعنی شیعه و سنی ید واحده شوند و بر روی نقاط مشترک تمرکز کنند و اختلافات را کنار بگذارند.

امام جمعه تالش، وحدت امت اسلام را در مقابل جهان استکبار دانست و افزود: استکبار جهانی تلاش می کند که ریشه اسلام را بخشکاند و لذا تمام توطئه ها و دسیسه ها را به کار می بندد تا اسلام از بین برود.

حجت الاسلام نورزاد، با بیان اینکه قرآن و روایات بر اتحاد جامعه اسلامی تاکید دارند، گفت: مسلمانان باید در مقابل استکبار جهانی متحد و یکپارچه و ید واحده شوند.

وی آیه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» را یکی از مبانی اسلامی دانست و عنوان کرد: آیات قرآن مملو از توصیه به وحدت و انسجام و یکپارچکی است و لذا جامعه اسلامی نباید از وحدت غافل شود.

امام جمعه تالش، با بیان اینکه قرآن صراحتا اختلاف افکنی را مساوی خروج از متن دین و شریعت می داند، خاطرنشان کرد: اگر کسی در مسیر اختلاف افکنی حرکت کند، در زمین دشمن بازی کرده و اسلام و قرآن و پیامبر از این حرکت راضی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که «پیامدهای درونی و بیرونی اختلاف و ایجاد تفرقه و نبود وحدت چیست؟»، متذکر شد: یکی از پیامدهای درونی اختلاف و تفرقه، درگیری است، یعنی در جامعه ای که وحدت نباشد، آتش جنگ شعله ور می شود و لذا دشمن از شکاف ها استفاده می کند تا جامعه را متفرق کند.

حجت الاسلام نورزاد، آتش اختلاف و نفاق را خانمان سوز دانست که جامعه را از بین می برد و تصریح کرد: مهمترین پیامد بیرونی اختلاف، تضعیف جامعه اسلامی است؛ در نگاه جامعه بین الملل کشوری که دارای اختلاف و تفرقه است، اتحاد و انسجام ندارد، آحاد جامعه نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند و خبری از رهبری و راهبری واحد نیست، شکننده می شود. در واقع اختلاف و تنازع و تفرقه هم آبروی جامعه اسلامی را از بین می برد و هم قدرت جامعه اسلامی را تضعیف می کند.

وی معارف و مبانی و مضامین بلند اسلامی را تسخیرکننده قلوب خالی از تعصبات باطل دانست و یادآور شد: امروز شاهد گسترش اسلام در کشورهای مختلف هستیم و لذا دشمن از ابزارهای مختلف برای مواجهه با اسلام بهره می گیرد. حمایت و تجهیز و تقویت گروه های سلفی و تکفیری و داعشی در راستای مطامع دشمن برای اسلام هراسی است.

حجت الاسلام نورزاد، حمایت از حاکمیت های غریبه با اسلام ناب را از دیگر روش های استکبار برای مبارزه با اسلام دانست و گفت: امروز رسانه های غربی نیز اسلام هراسی را در دستور کار دارند تا جوامع را نسبت به اسلام بدبین کنند.

حجت الاسلام والمسلمین عزت شیخ، مدیر حوزه علمیه اهل سنت محمدیه تالش نیز در گفت و گو با ایسنا، وحی الهی را سرمایه معنوی حاکمیت اسلام دانست و اظهار کرد: دین مبین اسلام از مبانی بسیار قوی عقلانی و ارزشی برخوردار است.

وی با اشاره به توطئه دشمنان علیه اسلام و حکومت اسلامی، افزود: بزرگترین مانع در مسیر اتحاد مسلمانان توطئه های خارجی است که سعی می کنند امت اسلام را دچار مشکل کنند.

مدیر حوزه علمیه محمدیه تالش، اسلام هراسی را با هدف رسیدن به مطامع سیاسی و اقتصادی دانست و اضافه کرد: دشمن با اختلاف افکنی در کشورهای اسلامی به دنبال بهره مندی از منابع و ثروت های این کشورهاست.

حجت الاسلام شیخ، جهل ناشی از عدم آگاهی نسبت به متون و مبانی اسلامی و قرآنی را از دیگر موانع وحدت امت اسلام دانست و تصریح کرد: عده ای با تهمت و افترا به پرورس عقده ها و تحریک احساسات منجر می شوند که این برخوردهای ناصواب ناشی از عدم درک اسلام است.

وی با بیان اینکه مراکز و حوزه های علمیه نباید اجازه برداشت های افراطی، سلیقه ای و شخصی از دین را بدهند، خاطرنشان کرد: علمای شیعه و سنی باید به یک قاعده صحیح در فهم مسائل دینی و قرآنی برسند و این قاعده را مخاطبان خود انتقال دهند.

مدیر حوزه علمیه محمدیه تالش، توطئه های دشمن را موجب عدم دستیابی مسلمانان به وحدت دانست و متذکر شد: همیشه برداشت های مختلف از مسائل وجود دارد، اما مسلمانان باید به حقایق دین اسلام توجه کنند و در فرعیات به اشتراکات بپردازند.

امام جمعه تالش متذکر شد: یکی از پیامدهای درونی اختلاف و تفرقه، درگیری است، یعنی در جامعه ای که وحدت نباشد، آتش جنگ شعله ور می شود و لذا دشمن از شکاف ها استفاده می کند تا جامعه را متفرق کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

617524ecdd164_2021-10-24_12-48

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد، منظور از وحدت بین شیعه و اهل سنت را یگانگی در اعتقاد و دست برداشتن از اصول و معتقدات خاص مذهبی و انصراف از عقاید ندانست و اظهار کرد: وحدت به این معنا نیست که عقاید خودمان را کنار بگذاریم و یک مسیر واحد را انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه مکاتب و مذاهب مختلف اصول و عقاید خودشان را دارند، تصریح کرد: آن چیزی که مورد نظر شریعت اسلام و مورد تاکید امامین انقلاب می باشد، توصیه به وحدت است، یعنی شیعه و سنی ید واحده شوند و بر روی نقاط مشترک تمرکز کنند و اختلافات را کنار بگذارند.

امام جمعه تالش، وحدت امت اسلام را در مقابل جهان استکبار دانست و افزود: استکبار جهانی تلاش می کند که ریشه اسلام را بخشکاند و لذا تمام توطئه ها و دسیسه ها را به کار می بندد تا اسلام از بین برود.

حجت الاسلام نورزاد، با بیان اینکه قرآن و روایات بر اتحاد جامعه اسلامی تاکید دارند، گفت: مسلمانان باید در مقابل استکبار جهانی متحد و یکپارچه و ید واحده شوند.

وی آیه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» را یکی از مبانی اسلامی دانست و عنوان کرد: آیات قرآن مملو از توصیه به وحدت و انسجام و یکپارچکی است و لذا جامعه اسلامی نباید از وحدت غافل شود.

امام جمعه تالش، با بیان اینکه قرآن صراحتا اختلاف افکنی را مساوی خروج از متن دین و شریعت می داند، خاطرنشان کرد: اگر کسی در مسیر اختلاف افکنی حرکت کند، در زمین دشمن بازی کرده و اسلام و قرآن و پیامبر از این حرکت راضی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که «پیامدهای درونی و بیرونی اختلاف و ایجاد تفرقه و نبود وحدت چیست؟»، متذکر شد: یکی از پیامدهای درونی اختلاف و تفرقه، درگیری است، یعنی در جامعه ای که وحدت نباشد، آتش جنگ شعله ور می شود و لذا دشمن از شکاف ها استفاده می کند تا جامعه را متفرق کند.

حجت الاسلام نورزاد، آتش اختلاف و نفاق را خانمان سوز دانست که جامعه را از بین می برد و تصریح کرد: مهمترین پیامد بیرونی اختلاف، تضعیف جامعه اسلامی است؛ در نگاه جامعه بین الملل کشوری که دارای اختلاف و تفرقه است، اتحاد و انسجام ندارد، آحاد جامعه نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند و خبری از رهبری و راهبری واحد نیست، شکننده می شود. در واقع اختلاف و تنازع و تفرقه هم آبروی جامعه اسلامی را از بین می برد و هم قدرت جامعه اسلامی را تضعیف می کند.

وی معارف و مبانی و مضامین بلند اسلامی را تسخیرکننده قلوب خالی از تعصبات باطل دانست و یادآور شد: امروز شاهد گسترش اسلام در کشورهای مختلف هستیم و لذا دشمن از ابزارهای مختلف برای مواجهه با اسلام بهره می گیرد. حمایت و تجهیز و تقویت گروه های سلفی و تکفیری و داعشی در راستای مطامع دشمن برای اسلام هراسی است.

حجت الاسلام نورزاد، حمایت از حاکمیت های غریبه با اسلام ناب را از دیگر روش های استکبار برای مبارزه با اسلام دانست و گفت: امروز رسانه های غربی نیز اسلام هراسی را در دستور کار دارند تا جوامع را نسبت به اسلام بدبین کنند.

حجت الاسلام والمسلمین عزت شیخ، مدیر حوزه علمیه اهل سنت محمدیه تالش نیز در گفت و گو با ایسنا، وحی الهی را سرمایه معنوی حاکمیت اسلام دانست و اظهار کرد: دین مبین اسلام از مبانی بسیار قوی عقلانی و ارزشی برخوردار است.

وی با اشاره به توطئه دشمنان علیه اسلام و حکومت اسلامی، افزود: بزرگترین مانع در مسیر اتحاد مسلمانان توطئه های خارجی است که سعی می کنند امت اسلام را دچار مشکل کنند.

مدیر حوزه علمیه محمدیه تالش، اسلام هراسی را با هدف رسیدن به مطامع سیاسی و اقتصادی دانست و اضافه کرد: دشمن با اختلاف افکنی در کشورهای اسلامی به دنبال بهره مندی از منابع و ثروت های این کشورهاست.

حجت الاسلام شیخ، جهل ناشی از عدم آگاهی نسبت به متون و مبانی اسلامی و قرآنی را از دیگر موانع وحدت امت اسلام دانست و تصریح کرد: عده ای با تهمت و افترا به پرورس عقده ها و تحریک احساسات منجر می شوند که این برخوردهای ناصواب ناشی از عدم درک اسلام است.

وی با بیان اینکه مراکز و حوزه های علمیه نباید اجازه برداشت های افراطی، سلیقه ای و شخصی از دین را بدهند، خاطرنشان کرد: علمای شیعه و سنی باید به یک قاعده صحیح در فهم مسائل دینی و قرآنی برسند و این قاعده را مخاطبان خود انتقال دهند.

مدیر حوزه علمیه محمدیه تالش، توطئه های دشمن را موجب عدم دستیابی مسلمانان به وحدت دانست و متذکر شد: همیشه برداشت های مختلف از مسائل وجود دارد، اما مسلمانان باید به حقایق دین اسلام توجه کنند و در فرعیات به اشتراکات بپردازند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا