پیام تبریک پزشکیان برای قهرمانی تیم ملی پرورش اندام ایران در مسابقات آسیایی