پیروزی تیم ملی هاکی روی یخ بزرگسالان از جوانان در دیدار تدارکاتی