چند راز مهم در خرید نهال که قطعا نمی دانید!

وقتی صحبت از احداث باغ حرفه ای و مدرن است، مسلما درختانی که در این باغ کاشته می‌شود باید شرایط ویژه داشته باشند، مهندسین کشاورزی در زمان طراحی طرح توجیهی باغات تاکید می‌کنند، حتما درختان اصلاح شده و شناسه دار را خریداری کنید، چون نهال اصلاح شده طبق قواعد و مقررات گیاهپزشکی روز دنیا تکثیر