جوشکاری

جوشکاری به عملیاتی گفته می‌شود که در آن دو قطعه فلزی یا بیشتر، با استفاده از حرارت و فشار، به هم متصل می‌شوند. این فرایند می‌تواند به‌طور دستی و یا با استفاده از دستگاه‌های خاص انجام شود. جوشکاری در بسیاری از صنایع مانند خودروسازی، صنایع دریایی، هوافضا، ساختمان‌سازی و غیره استفاده می‌شود. همچنین، جوشکاری به