عمل لیفت باسن برزیلی

عمل لیفت باسن برزیلی زیبایی و فرم باسن یکی از مسائل مهم برای بانوان است. بطوری که خانم ساعت ها در باشگاه های ورزشی به تمرین دادن باسن خود می شوند تا فرم ایده آلی از باسن خود بسازند. یکی از روش های رایج برای فرم دهی و برجسته کردن باسن، در کنار ورزش، جراحی