نماشویی ساختمان با طناب و پیچ و رولپلاک نمای ساختمان توسط شرکت تهران

نماشویی ساختمان با طناب: روشی ایمن و کارآمد نماشویی ساختمان با استفاده از طناب یک روش محبوب و مورد استفاده در تمیزکاری نماها در مواردی است که ساختمان دارای ارتفاعات بلند و دسترسی سخت به نقاط مختلف نما است. این روش، امکان دسترسی به سطوح بالای نماها را برای تمیزکاران فراهم می‌کند و به آنها امکان