نحوه شستشو فرش ابریشمی

به طور معمول فرش ها انواع مختلفی دارند و می توان آنها را از نظر تراکم، نوع الیاف بکار رفته شده در بافت فرش، نوع طرح فرش، ماشینی یا دستبافت بودن فرش، رنگ فرش و … از هم تفکیک کرد. همانطور که می دانید موقعیت قرارگیری فرش ها در هر خانه‌ای به صورتی است که